Olověné akumulátory

Olověný akumulátor je sekundární galvanický článek s elektrodami na bázi olova, jehož elektrolytem je kyselina sírová. Hlavní výhodou olověných akumulátorů je schopnost dodávat vysoké rázové proudy. Tato vlastnost, spolu s jejich nízkou cenou, je atraktivní např. pro startování automobilu. Baterie těchto akumulátorů se vyrábějí v kapacitách řádově od 1 do 10 000 Ah. V nabitém stavu aktivní hmotu záporné elektrody tvoří houbovité olovo (Pb), u kladné elektrody je to oxid olovičitý (PbO2).
Elektrolytem v olověných akumulátorech je vodou zředěná kyselina sírová (H2SO4) o koncentraci přibližně 35% obj. u plně nabitého akumulátoru. Tento roztok může být z technických důvodů nasáknutý do vaty ze skelných vláken (AGM) nebo ztužený do formy gelu.
Vybíjením se aktivní hmota záporné i kladné elektrody přeměňuje na síran olovnatý (PbSO4) a elektrolyt je ochuzován o kyselinu sírovou a obohacován o vodu. Při vybíjení tedy klesá koncentrace elektrolytu a naopak při nabíjení jeho koncentrace roste.

Napětí a nabíjení konstantním napětím:

 • Jmenovité napětí jednoho článku: 2 V
 • Napětí naprázdno nabité 6článkové baterie: 12,6–12,8 V
 • Napětí naprázdno vybité 6článkové baterie: 11,8–12,0 V
 • Napětí pod zátěží, při kterém se má ukončit vybíjení: 1,75 V (pro jeden článek)
 • Pro 6článkovou baterii to je 10,5 V
 1. Všechna napětí jsou platná pro 20 °C, v případě změny teploty se musí vhodně upravit.
 2. Hodnota udržovacího napětí se může lišit v závislosti na výrobci.
 3. V případě dobíjení udržovacím napětím se napětí musí pečlivě nastavit, protože nízké napětí způsobuje sulfataci elektrod a vysoké jejich korozi a ztrátu elektrolytu, což významně zkracuje životnost akumulátoru.
 • Napětí pro občasné dobíjení baterie (12V): 14,2–14,5 V
 • Napětí, při kterém začíná výrazná tvorba vodíku a kyslíku: 2,4 V (pro jeden článek)
 • Po ukončení nabíjení baterie (12V) do plného nabití klesne napětí rychle na 13,2 V a poté pomalu na 12,6 V.